Arbejde Adler Hus

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution målrettet hjemløse og udsatte borgere.

Arbejde Adlers Hus er et multihus, der tilbyder midlertidigt ophold, pleje og genoptræning for udsatte og hjemløse borgere. Derudover driver vi værested og afholder kurser med IT-undervisning for seniorer. 

Arbejdet Adlers Hus råder over 22 aflastningspladser til borgere, som efter endt hospitalsbehandling ikke kan vende hjem til en bolig, på grund af et behov for yderligere omsorg, støtte og pleje.

Tilbuddet retter sig også til de hjemløse, der er blevet akut syge, og som har et plejebehov, der gør at de ikke kan rummes i andre tilbud til hjemløse.

Der er sundhedsfagligt personale på arbejde døgnet rundt. Huset har i øvrigt et tæt samarbejde med Københavns Kommunes hjemmepleje, borgernes egen læge såvel som eksterne fysio- og ergoterapeuter, omsorgstandplejen m.fl.

Arbejde Adlers Hus har også en bemandet fysioterapi, hvor beboere kan få en genoptræningsplan, samt udøve let træning på egen hånd. Derudover tilbyder Arbejde Adler NADA (øreakupunktur), Mindfulness og let bevægelse i en gruppe én gang ugentligt.

Beboere på Arbejde Adlers Hus er også velkomne til at benytte husets værested Oasen.

Du kan læse mere om Arbejde Adlers Hus på deres hjemmeside.  

Det er Københavns Kommune, der visiterer til aflastningspladserne. Henvendelse om en aflastningsplads kan ske til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation på hverdage mellem kl. 10-14 på telefonnummer 33 17 30 00.