Fristedet

Kontaktinformation Fristedet

Sundholmsvej 24
2300 København S
Tlf: 33 17 85 01
Mail: SOFKPFristedetKontor@sof.kk.dk 

Institutionsleder

Trine Krak
E-mail: HK14@sof.kk.dk

Fristedet er et længerevarende botilbud for borgere med en psykisk lidelse og et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer. Beboerne på Fristedet kan ikke bo i egen bolig, men har ikke et stort behov for somatisk pleje. De kan være tidligere hjemløse eller have brug for en anden form for støtte end de kan få i andre botilbud. Nogle beboere har behandlingsdomme.
På Fristedet accepterer vi, at beboerne har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Vi tilbyder

På Fristedet arbejder vi for at skabe stabilitet i beboernes liv, både hvad angår fx misbrug, fysisk og psykisk helbred. Vi samarbejder blandt andet målrettet med det psykiatriske behandlingssystem.

Vi støtter beboerne i at strukturere hverdagen og hjælper med at få kontrol over fx økonomi og medicin. Vi arbejder også for at støtte og hjælpe de beboere, der har et ønske om at komme videre til en anden boform (fx en mere selvstændig boform).

Boligerne

Fristedet er beliggende i en ældre ejendom i Sundholmskvarteret på Amager og har plads til 13 beboere. Beboerne har egne boliger men deler toilet og bad. Der er et beboerkøkken, hyggelige fællesarealer og personale til stede døgnet rundt. Vi har også tilbud om madordning.

Dagligdagen på Fristedet

Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson, som sammen med beboeren udarbejder en opholdsplan. I opholdsplanen vil vi undersøge, hvilke problemstillinger den enkelte beboer har, og hvilken støtte han/hun har brug for. Sammen med beboeren følger vi jævnligt op på problemområderne i opholdsplanen.

Vi har også et beboerråd, der stiller forslag om fælles aktiviteter og regler i huset. Vi holder jævnligt sociale arrangementer såsom fastelavn, spilledag og grillfester.

Hvordan får man plads på Fristedet?

Man kan kun få plads på Fristedet, hvis man er blevet visiteret til tilbuddet. Det er Hjemløseenheden i Borgercenter Voksne, der bevilger boopholdet på baggrund af en udredning af borgerens situation. Borgere fra hele landet har mulighed for at blive visiteret til Fristedet.

Læs mere om Fristedet i dokumentet i menuen til højre.