Kollektivet

Kontaktinformation Kollektivet

Sundholmsvej 16
2300 København S
Tlf: 33 17 53 83

Institutionsleder

Trine krak
E-mail: HK14@sof.kk.dk

Kollektivet er et botilbud for borgere med psykiske og fysiske lidelser, der har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer. Beboerne på Kollektivet er typisk tidligere hjemløse og kan have psykiske lidelser, der ikke er diagnosticeret. Fælles for beboerne er, at de har behov for et længerevarende ophold, hvor der bliver taget højde for deres psykiske og fysiske lidelser.
På Kollektivet accepterer vi, at beboerne har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Vi tilbyder

På Kollektivet støtter vi beboerne i at strukturere hverdagen og hjælper med at skabe stabilitet i forhold til fx økonomi, misbrug og sygdomme. Stabiliseringen kan på sigt øge beboernes sundhed og positive oplevelser i livet. Vi arbejder også for at støtte og hjælpe de beboere, der har et ønske om at komme videre til en anden boform (fx en mere selvstændig boform).

Boligerne

Kollektivet er beliggende i en nyrenoveret ejendom i Sundholmskvarteret på Amager og har plads til 16 beboere. Beboerne bor i store étrumsboliger med eget bad og tekøkken. Der er et beboerkøkken og flere fællesarealer, blandt andet den fælles spisestue, Caféen, som personalet sætter en ære i altid er ren og hyggelig. Kollektivet tilbyder madordning til beboerne. I huset er der personale til stede døgnet rundt.

Dagligdagen på Kollektivet

Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson, som sammen med beboeren udarbejder en opholdsplan. I opholdsplanen vil vi undersøge, hvilke problemstillinger den enkelte beboer har, og hvilken støtte han/hun har brug for. Sammen med beboeren følger vi jævnligt op på problemområderne i opholdsplanen.

Hver tirsdag afholder vi brunch i Caféen med efterfølgende beboermøde, hvor beboerne kan få medindflydelse på hverdagen i Kollektivet. Vi fejrer højtider som fx jul, nytår og påske i Caféen og holder forskellige sociale arrangementer såsom fastelavnsfester, grillfester og tager på ture ud af huset.

Hvordan får man plads på Kollektivet?

Man kan kun få plads på Kollektivet, hvis man er blevet visiteret til tilbuddet. Det er Hjemløseneheden i Borgercenter Voksne der bevilger boopholdet på baggrund af en udredning af borgerens situation. Borgere fra hele landet har mulighed for at blive visiteret til Kollektivet. 

Læs mere om Kollektivet i dokumentet i menuen til højre.