Om Center for Rehabilitering og Pleje

Center for Misbrugsbehandling og Pleje bliver til Center for Rehabilitering og Pleje er pr. 31.12.2015.

Center for Rehabilitering og Pleje er et nyt center, som fra 1. januar 2016 samler en række bo- og behandlingstilbud for udsatte borgere med et problematisk forbrug af rusmilder efter servicelovens §§ 84, 85, 107, 108 og 110. Nedenfor kan du se en oversigt over Centrets tilbud. 

Botilbuddene for udsatte fortsætter under Center for Rehabilitering og Pleje, mens behandling for problemstisk forbrug af alkohol og/eller stoffer varetages fremover af Center for Rusmiddelbehandling København.

Læs mere om Center for Rehabilitering og Pleje og se en oversigt over vores institutioner på forsiden