Plejeafdelingen Forchammersvej

Kontakt

Forchhammersvej 18 
1920 Frederiksberg C

Afdelingsleder

Denise Kristensen
email: X249@sof.kk.dk

Plejeafdelingen på Forchhammersvej er en mindre afdeling beregnet til korterevarende intensive plejeophold (ca. to uger).

Plejeafdelingen henvender sig til syge og svækkede stof- og/eller alkoholafhængige.
Der er otte pladser på Plejeafdelingen. Brugerne har eget værelse med tv og trådløst internet samt adgang til en fælles stue.
Plejeafdelingen er alkoholfri – og der må kun indtages medicin ordineret af lægen.

Vi tilbyder

På Plejeafdelingen arbejder vi for, at opholdet støtter brugerne til et bedre fysisk og psykisk helbred. Vi arbejder skadesreducerende for at lindre de fysiske, psykiske og sociale skader, som kan følge med et langt liv med stof og/eller alkoholafhængighed (læs mere om vores arbejdsmetoder i kvalitetsbeskrivelsen nederst på siden). Vi tilpasser opholdet efter brugernes behov under trygge og beskyttende rammer.

Sådan forløber opholdet

Inden indskrivning skal alle brugere have taget et røntgenbillede af brystkassen, som kan afkræfte Tuberkulose.

Når en bruger indskrives i Plejeafdelingen aftaler vi i samarbejde ønsker og mål for opholdet og taler om brugerens ansvar i forhold til at opnå de aftalte mål. Vi afholder en samtale med læge, sundhedspersonale og bruger, hvor vi tager stillingen til, hvilke undersøgelser som fx blodprøver m.m. vi bør tage, for at vi kan danne os et overblik over brugerens generelle helbred.
Under hele opholdet foregår behandlingen i et tæt samarbejde mellem personalet og den indskrevne bruger.

Gennem et ophold på Plejeafdelingen bliver brugerne tilbudt:

  • Pleje og omsorg
  • Alkoholafrusning eller medicinafgiftning
  • Stabilisering efter hospitalsophold og lange sygdomsforløb
  • Lindrende behandling i den sidste fase ved uhelbredelig, dødelig sygdom
  • Medicinsk behandling og helbredsundersøgelser
  • Samtaler med en psykolog
  • Tre sunde økologiske måltider om dagen
  • Mulighed for træning i motionsrum og fælles aktiviteter såsom korte gåture med personalet

Plejeafdelingen er en afdeling med lavt aktivitetsniveau, og det kan derfor være en god idé at medbringe læsestof eller anden underholdning til at udfylde dagene med. 

Plejeafdelingen er et skærmet tilbud, hvor brugerne ikke kan deltage i dagligdagens gøremål, som de plejer. Vi opfordrer derfor brugerne til at aflyse alle aftaler mens de er indlagt, så de får fred og ro til at koncentrere sig om det mål, de har for indlæggelsen. 

Hvordan får man plads på Plejeafdelingen?

Alle kan søge om et ophold på Plejeafdelingen – også borgeren selv. For at søge om et ophold kræver det, at man udfylder en indstillingsblanket. Efterfølgende er det visitationsudvalget, der består af et tværfagligt team fra tilbuddet, som foretager visitationen til Plejeafdelingen.  

Ved spørgsmål og evt. aftale af et forbesøg kan Plejeafdelingen kontaktes på tlf. 35 20 09 92 eller tlf. 35 20 09 94