Plejekollektivet

Plejekollektivet er et botilbud for borgere med et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer, som samtidig har brug for somatisk pleje. Beboerne på Plejekollektivet kan ikke bo i egen bolig. De kan være tidligere hjemløse, mange lider af demens og alle har brug for et botilbud, hvor de får den nødvendige pleje og omsorg.

På Plejekollektivet accepterer vi, at beboerne har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer og vi kan rumme, at beboerne kan have en adfærd, som ikke passer ind i fx mere almindelige plejehjem.

Vi tilbyder

På Plejekollektivet arbejder vi for at skabe stabilitet i beboernes liv. Vi støtter beboerne i at strukturere hverdagen og hjælper med at få kontrol over fx økonomi og medicin. Vi kan også støtte beboerne, hvis de har brug for hjælp til at tage kontakt til forskellige offentlige instanser eller har gæld, der skal styr på.  

Boligerne

Plejekollektivet blev renoveret i 2003 og 2007 og ligger i Sundholmskvarteret på Amager. Der er plads til 22 beboere. Beboerne har egne boliger men deler toilet og bad. Der er fælles TV-stue og spisestue samt personale til stede døgnet rundt. Vi har også tilbud om madordning.

Dagligdagen på Plejekollektivet

Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson, som sammen med beboeren udarbejder en opholdsplan. I opholdsplanen vil vi undersøge, hvilke problemstillinger den enkelte beboer har, og hvilken støtte han/hun har brug for. Sammen med beboeren følger vi jævnligt op på problemområderne i opholdsplanen.

Vi har også et beboerråd, der stiller forslag om fælles aktiviteter og regler i huset. Vi holder jævnligt sociale arrangementer såsom fastelavn og banko.

Hvordan får man plads på Plejekollektivet?

Man kan kun få plads på Plejekollektivet, hvis man er blevet visiteret til tilbuddet. Det er Hjemløseenheden i Borgercenter Voksne der bevilger boopholdet på baggrund af en udredning af borgerens situation. Borgere fra hele landet har mulighed for at blive visiteret til Plejekollektivet. 

Læs mere om Plejekollektivet i dokumentet i menuen til højre. 

Læs mere om Plejekollektivet

Kontaktinformation Plejekollektivet

Sundholmsvej 16
Bygning 10 N
2300 København S
Tlf: 33 17 66 60
E-mail: plejekollektivet@sof.kk.dk

Afdelingsleder

Helle Cari Christensen
E-mail: GZ75@sof.kk.dk

Institutionsleder

Trine Krak
E-mail: HK14@sof.kk.dk