Særboligerne i Lundtoftegade

Særboligerne i Lundtoftegade kan tilbyde botræning og hjælp og støtte i hverdagen til borgere i stabil substitutionsbehandling i en periode på maks. to år. 

Særboligerne er selvstændige étværelses lejligheder på ca. 44 m2 med eget køkken og bad. Der er elevatoradgang, vaskeri og ejendomskontor tilknyttet alle boligerne. Derudover råder Særboligerne i Lundtoftegade over et fællesareal, hvor der er fællesspisning.

Tilbuddet består af i alt 20 lejligheder beliggende i KABs ejendom på Lundtoftegade på Ydre Nørrebro. Her er i alt 725 almene boliger.

Visitering til Særboligerne i Lundtoftegade foregår gennem Hjemløseenheden Borgercenter Voksne

Om Særboligerne i Lundtoftegade

Kerneydelse: At støtte beboerne til at opnå selvstændige evner til at bo i egen bolig.

Målgruppe: Udredte borgere i stabil substitutionsbehandling. Borgeren skal være motiveret for at opnå kompetencer til at bo i egen bolig og med støtte at arbejde selvstændigt med eventuelle problemstillinger – svarende til forandringsfaserne overvejelse eller forberedelse i forandringskompasset.

Udslusningskontrakt: Særboligerne er et botræningstilbud hvor borgeren får en udslusningskontrakt jf. § 105 lov om leje af almene boliger § 4 stk. 3, gældende i 24 måneder fra lejeforholdets begyndelse. Boligens status som udslusningsbolig medfører også at borgeren (lejeren) i udslusningsperioden kan visiteres tilbage til andet socialt tilbud uden varsel, hvis opholdet ikke lykkes.

Det er ikke muligt at have hund i Særboligerne i Lundtoftegade.

Særboligerne tilbyder i øvrigt

Integration i nærmiljøet via:

 • Værested
 • Diverse værksteder
 • Træningslokale
 • Beboerferie
 • Relationsture
 • Månedlig fællesspisning
 • Aktiviteter ud af huset
 • Fodbold
 • Move on
 • En sommer og en efterårsaktivitet efter beboernes eget ønske

Traditioner:

 • Vi holder fast i de klassiske danske traditioner, som jul og påske.
 • Vi fejrer også fødselsdage, hvis det ønskes.

Samarbejde med jobcenter i BIF:

 • Kontakt med mentor omkring opgavefordeling.
 • Hjælper og støtter beboeren ift. samtaler og aktivering.

Kontakt

Institutionsleder

Jesper Rud Weismann
Email: ZB78@sof.kk.dk