Velkommen til Center for Rehabilitering og Pleje

Center for Rehabilitering og Pleje rummer en række bo- og behandlingstilbud for udsatte voksne med et problematisk forbrug af rusmidler. 

Fælles for tilbuddene er, at de henvender sig til borgere med et forbrug af rusmidler (alkohol og/eller stoffer) og et behov for støtte, omsorg og pleje.

Vores udgangspunkt er, at vi skal tilbyde borgerne et hjem med støtte til at få dagligdagen til at fungere. Det betyder, at vi kan hjælpe med administration af medicin, fysisk pleje, måltider, sociale aktiviteter m.m. 

Stort set alle tilbud i Center for Rehabilitering og Pleje visiteres gennem Hjemløseenheden Borgercenter Voksne. Du kan læse hvilke der ikke gør, under de enkelte tilbud. 

På denne side kan du se tilbuddene og læse mere.

E-huset

E-huset er et botilbud for borgere med et aktivt forbrug af alkohol.

Plejeafdelingen

Plejeafdelingen på Forchhammersvej er en mindre afdeling beregnet til korterevarende intensive plejeophold (ca. to uger).

Plejekollektivet

Plejekollektivet er et botilbud for borgere med et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Kollektivet

Kollektivet er et botilbud for borgere med psykiske og fysiske lidelser, der har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Fristedet

Fristedet er et længerevarende botilbud for borgere med en psykisk lidelse og et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Særboligerne i Lundtoftegade

Særboligerne i Lundtoftegade kan tilbyde botræning og hjælp og støtte i hverdagen til borgere i stabil substitutionsbehandling i en periode

Arbejde Adlers Hus

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution målrettet hjemløse og udsatte borgere.

Boenheden i Kirkens Korshærs Herberg Hillerødgade

Boenheden er et botilbud placeret i Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade.

Boenheden i Kollegiet

Kollegiet Gammel Køge Landevej er en boform for hjemløse, som drives af WeShelter.

Boenhederne Mændenes Hjem

Mændenes hjem er en del af WeShelter og en selvejende institution, som har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.